Black Jack-guide

Det finns inget annat kortspel på casinot som drar så många spelare som Black Jack. Black Jack finns i flera olika varianter, men den här Black Jack guiden beskriver hur du spelar den vanligaste varianten av Black Jack, det vill säga originalspelet.

Introduktion

Så vinner du

När du spelar Black Jack spelar du mot banken och den av er som kommer närmast 21 utan att få mer än 21 vinner. Om du får en högre summa än 21 är du ”tjock” (busted) och har förlorat, detsamma gäller banken.

Spelkortens valörer

 • 2 – 9 har samma valör som spelkortet.
 • 10 – Kung har valören 10.
 • Ess kan användas antingen som 1 eller 11 och är därför det bästa spelkortet i Black Jack.

 

Så spelar du Black Jack

 1. Black Jack börjar med att du gör din första satsning. Sedan får du två öppna kort båda kan se och banken får ett öppet kort och ett dolt kort. Det dolda kortet visas inte förrän du stannar eller får över 21 och blir tjock. Om du ligger mycket nära 21 kanske du väljer att stanna annars bör du spela vidare, men det beror lite på hur bankens öppna kort ser ut.
 2. Efter att du har fått dina första två kort har du flera val. Du kan:
 3. a) dubblera din insats om du vill stanna och tror att du kommer vinna över banken.

  b) splitta kort. Om du vill fortsätta och har två kort med samma valör kan du dela upp dina kort i två händer om du vill, men då måste du dubblera din insats. Fördelen med att splitta korten i två händer är att du då har större chans att vinna, i alla fall en av händerna.

  c) försäkra dina kort om du tror att banken kommer att vinna för att banken till exempel har ett uppåtvänt Ess. Om du försäkrar din hand förlorar du bara 50 % av det du har satsat.

 4. Du kan fortsätta att ta nya kort tills du är nöjd eller är ”busted”. Om du har blivit tjock är spelet över och du har förlorat, men om du är nöjd är det dags för banken att visa sitt dolda kort.
 5. Om banken inte ligger lika nära 21 som du gör får banken ta fler kort för att försöka komma närmare. Oftast måste banken ta fler kort om banken bara har summan 16 eller mindre, vilket innebär att du kan vinna även om du har stannat på 15 och banken har 16 eftersom banken måste dra fler kort och kanske blir tjock.